Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Kontaktirajte nas


Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Udruženje žena “SEKA” Goražde

Ibrahima Popovića 49

Goražde Bosna i Hercegovina

sekago@bih.net.ba
(038) 222-099