Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

INFORMATIVNO-EDUKATIVNI PULT POVODOM OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM


Realizacijom informativno-edukativnog pulta, UŽ “SEKA” Goražde, sa svojim dječijim aktivistkinjama, obilježilo je 19. novembar, MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM.

Briga o djeci i zaštita djece je obaveza nas odraslih, jer djeca su naša odgovornost i obaveza, to nam nalaže i Konvencija o pravima djeteta. Stoga je zadaća svih nas koji smo direktno i indirektno uključeni u živote djece, da usmjerimo snage i kapacitete da zaštitimo djecu od svih oblika nasilja, zanemarivanja i iskorištavanja.

Današnje obilježavanje ovog bitnog datuma je bilo informativno-edukativnog karaktera, a naša djeca, aktivisti i aktivistkinje SEKE razgovarali su sa odraslim osobama ali i svojim vršnjacima, o tematici nasilja nad djecom, vršnjačkom nasilju, ali i načinima kako prepoznati nasilje, kako adekvatno reagovati u slučaju nasilja, te na kraju kako preventivno djelovati.

Pored navedenog, današnja aktivnost imala je i za cilj da osvjesti djecu/mlade o nasilju, ali i potakne ih da pomažu drugima i da se suosjećaju sa osobama koje su u nevolji. Biitno je djecu i mlade ohrabriti da oni ne budu njemi i pasivni posmatrači u trenutcima nasilja.

Velika hvala djeci SEKE koja danas preuzela obavezu da sa ljudima razgovaraju o jednoj osjetljivoj temi. Ova djeca su jedan pozitivan primjer društvenog aktivizma, pozitivan primjer razbijanja prerasuda o pomenutoj problematici i način da pokažemo da samo aktivnim učešćem možemo uticati na promjene.

POGLEDAJTE I VIDEO OD REALIZOVANE AKTIVNOSTI ⬇


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *