Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Javni poziv za dostavljanje ponude: Nabavka materijala za edukativne radionice (olovke, sveske, fascikle,USB stikovi)


PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude u postupku direktnog sporazuma

U ime Udruženja žena „SEKA“ Goražde, pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku materijala  za potrebe projekta „UdruŽENI za ravnopravnost- prevencija rodno zasnovanog nasilja“ koji implementira Udruženje žena „SEKA“ Goražde, a koji se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD 2, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u saradnji sa Gradom Goraždem.

Predmet nabavke: Nabavka materijala za edukativne radionice ( olovke, sveske, fascikle, USB stikovi) prema sljedećoj specifikaciji :

RbNaziv artiklaJed.mj.KolicinaCijena bez PDV-aPDVCijena sa PDV-om
1Hemijske olovkekom15   
2Sveske A5, tvrdi povez                   kom15   
3Fascikle kartonske sa gumicom A4kom15   
4USB stikovi, 64 GBkom15   
UKUPNO   

U cijenu ponude trebaju biti uključeni troškovi dostave materijala do mjesta isporuke. Ponuda treba sadržavati podatke o ponuđaču: naziv, sjedište, adresa, JIB, broj računa, broj telefona/fax. Uz ponudu dostaviti i Rješenje o registraciji kompanije, ne starije od 6 mjeseci (ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog postupka nabavke).

Sva obavezna dokumentacija mora biti ovjerena, potpisana i skenirana. Ponuđač koji bude odabran originalne primjerke dostavlja naknadno.

Kriterij za dodjelu: najniža cijena tehnički odgovarajuće ponude.

Rok, način i uslovi plaćanja: Plaćanje će se vršiti u roku od 7 dana od dana završetka isporuke i dostavljanja fakture, a sredstva će se uplaćivati na žiro račun ponuđača. Avansna plaćanja nisu prihvatljiva.

Rok isporuke usluge: 7 dana

Mjesto isporuke: Goražde, Udruženje žena „SEKA“ Goražde, UL. Ibrahima Popovića, 49.

Datum objave javnog poziva za nabavku materijala za 6 edukativnih radionica: 19.04.2023.

Rok za dostavu ponude: 5 radnih dana, do 27.04.2023.

Način dostavljanja ponuda: Ponuda mora biti zaprimljena u ugovornom organu, do datuma navedenog u Pozivu.

Ponudu je moguće dostaviti putem e-mail adrese na: sekago@bih.net.ba sa naslovljenim predmetom: „Ponuda za nabavku materijala za edukativne radionice “. U tom slučaju ocjena poštovanja roka za dostavljanje ponude će biti datum i vrijeme koji će biti automatski generisani prilikom slanja emaila.

,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *