Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Oznaka: #imampravonaživotbeznasilja

  • 10.12. NA DAN LJUDSKIH PRAVA

    10.12. NA DAN  LJUDSKIH  PRAVA

    UŽ “SEKA” Goražde sa aktivistkinjima obilježilo je završetak kampanje “16.Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama” U gradu Goraždu bio je postavljen informativno-edukativni pult. Aktivistkinje udruženja dijelile su promotivni materijal i razgovarale su sa građanima i građankama o rodno zasnovanom nasilju koji je i dalje ozbiljan problem u našem društvu! Aktivistička poruka…