Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Održan treći seminar “KAKO ŽRTVAMA NASILJA VRATITI POVJERENJE U INSTITUCIJE”


Dana 24. i 25. februara, u sali Biznis centra Goražde, održan je treći dvodnevni seminar u ciklusu edukacije „Kako žrtvi nasilja vratiti povjerenje u institucije?“ koji je bio posebno posvećen pravnom okviru iz oblasti nasilja u porodici (domaći i međunarodni standardi), te primjena istih u praksi sa akcentom unaprjeđenja multidisciplinarnog pristupa.

Cilj ponovnog uspostavljanja dobre prakse međusektorskog pristupa u BPK-a, Goražde je razviti partnerski odnos i unaprijediti referalne mehanizme za efikasniju zaštitu žrtava rodno zasnovanog i porodičnog nasilja.

Kroz diskusiju i praktične primjere, te uz teorijsku podlogu, učesnici/nice iz različitih institucija i organizacija sa područja BPK-a, Goražde imenovali su zajedničke zaključke u kojima su definisani problemi i prepreke sa kojima se suočavaju u praksi, a u slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja.

Definisane preporuke i prijedlozi koji će biti težište rada koordinacionog tijela za prevenciju, borbu i sprječavanje nasilja u porodici za područje BPK-a, Goražde. Razmjenom mišljenja uz poštivanje zakonskih ograničenja svake institucije, a uz podršku pravne savjetnice, otklonjene su dileme u cilju osiguranja implementacije postojećih zakona.

Voditeljica seminara bila je Amra Kadrić, pravna savjetnica, a drugi voditelj Saladin Pleh, načelnik sektora kriminalističke policije MUP-a, Goražde.

Zahvaljujemo se gospođi Mariji Mirceska, šefici terenske kancelarije OSCE-a u Foči koja nam se pridružila drugi dan seminara te pratila naš rad.

UŽ „SEKA“ Goražde je organizovala ovaj seminar u sklopu projekta „Jačanje međusektorskog odgovora na nasilje u porodici i nasilje nad ženama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a uz finasijsku podršku Balkan Trust for Democracy, projekat Njemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *