Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Kategorija: EDUKACIJE /SEMINARI

 • OTVOREN POZIV ZA EDUKATIVNI CIKLUS “PRVI SUSRET SA PSIHODRAMOM”

  OTVOREN POZIV ZA EDUKATIVNI CIKLUS “PRVI SUSRET SA PSIHODRAMOM”
 • Online edukacijom do certifikata!

  Online edukacijom do certifikata!

  U petak, 09. decembra, u našim prostorijama, održana je prezentacija edukativnog online modula za žene, koji ujedno predstavlja i završnicu projekta ,,Za našu bolju budućnost”. Projekat je implementiran od strane Medica Zenica a u njemu su učestvovale i naše kolegice. Teme prezentovanog online modula su prava, zaštita prava i prevencija nasilja a on se sastoji […]

 • Uručeni certifikati za trenerice

  Uručeni certifikati za trenerice

  Naše kolegice su, u protekloj 2021-2022oj godini, imale priliku da učestvuju u edukaciji ,,Trening za trenerice iz oblasti ženskih prava i prevencije rodno zasnovanog nasilja”. Nakon uspješno završena tri modula edukacije i praktične primjene stečenog znanja, uručeni su im certifikati iz date oblasti. Hvala Medica Zenica, Zavod KROG/Institute Circle i CEI NAHLA, na pruženoj prilici, […]

 • Održan zadnji u ciklusu edukacije dvodnevni seminar edukativnog ciklusa “Kako žrtvama nasilja vratiti povjerenje u institucije?”

  Održan zadnji u ciklusu edukacije dvodnevni seminar edukativnog ciklusa “Kako žrtvama nasilja vratiti povjerenje u institucije?”

  U organiziciji UŽ “SEKA” Goražde, dana 21. i 22. 04.2022 u Konjicu realiziran je četvrti/zadnji seminar edukativnog ciklusa “Kako žrvama nasilja vratiti povjerenje u institucije?” Na seminaru su učestvovali/le predstavnice/stavnici institucija i organizacija sa područja BPK-a, Goražde. Težište ovog seminara je bilo definisanje problema za koja se želi pronaći trajno, efikasno rješenje te definisanje preporuka […]

 • ZAVRŠNA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA “ZA NAŠU BOLJU BUDUĆNOST”

  ZAVRŠNA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA “ZA NAŠU BOLJU BUDUĆNOST”

  Uspješno su realizovane i posljednje dvije, edukativne radionice o ženskim pravima i prevenciji nasilja u okviru projekta ,,Za našu bolju budućnost – Zaštita i promocija prava žena i djece u BiH”. Projekat implementiraju Zavod KROG, Medica Zenica i CEI Nahla uz finansijsku podršku EU. Učesnice su kroz ovu edukaciju osvijestile i usvojile osnovna znanja o: […]

 • ODRŽANA DRUGA I TREĆA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA ,,ZA NAŠU BOLJU BUDUĆNOST – ZAŠTITA I PROMOCIJA PRAVA ŽENA I DJECE”

  ODRŽANA DRUGA I TREĆA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA ,,ZA NAŠU BOLJU BUDUĆNOST – ZAŠTITA I PROMOCIJA PRAVA ŽENA I DJECE”

  U Udruženju žena ,,SEKA” Goražde, realizovane su 2. i 3. radionica u okviru projekta ,,Za našu bolju budućnost-zaštita i promocija prava žena i djece”, koji implementiraju ,,Zavod KROG” iz Ljubljane, Medica Zenica i CEI Nahla iz Sarajeva a finansira EU. Cilj radionica je bio da trenerice upoznaju učesnice sa osnovnim pojmovima i razumijevanjem jednakosti, rodne […]

 • Održan treći seminar “KAKO ŽRTVAMA NASILJA VRATITI POVJERENJE U INSTITUCIJE”

  Održan treći seminar “KAKO ŽRTVAMA NASILJA VRATITI POVJERENJE U INSTITUCIJE”

  Dana 24. i 25. februara, u sali Biznis centra Goražde, održan je treći dvodnevni seminar u ciklusu edukacije „Kako žrtvi nasilja vratiti povjerenje u institucije?“ koji je bio posebno posvećen pravnom okviru iz oblasti nasilja u porodici (domaći i međunarodni standardi), te primjena istih u praksi sa akcentom unaprjeđenja multidisciplinarnog pristupa. Cilj ponovnog uspostavljanja dobre […]

 • “ZA NAŠU BOLJU BUDUĆNOST” – PRVA RADIONICA

  “ZA NAŠU BOLJU BUDUĆNOST” – PRVA RADIONICA

  U prostorijama Kuće “SEKA” Goražde, održana je prva edukativna radionica koju su izvele trenerice zajedno sa 14 učesnica u okviru projekta “Za našu bolju budućnost- zaštita i promocija prava žena i djece” koji implementiraju ,,Zavod KROG” iz Ljubljane, Medica Zenica i CEI Nahla iz Sarajeva a finansira EU. Na prvoj radionici učesnice su imale priliku […]

 • RADIONICA O ZAGOVORANJU ZA ŽENSKA LJUDSKA I RADNA PRAVA

  RADIONICA O ZAGOVORANJU ZA ŽENSKA LJUDSKA I RADNA PRAVA

  U organizaciji UŽ “SEKA” Goražde održana je radionica sa aktivistkinjama područja BPK-a, Goražde. Glavna tema radionice bilo je zagovaranje ženskih ljudskih prava i prava radnica u javnom životu i medijima. Radionica je realizirana u okviru aktivnosti Projekata „Obnova pouzdanog i efikasnog sistema podrške radnicama u sektoru tekstila i obuće u BiH“ provode Solidar Suisse, UŽ […]