Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Završen ciklus edukativnih radionica “Zajedno učimo i djelujemo!”


Kroz dugogodišnje i  dosadašnje iskustvo u radu UZ „SEKA“, mogli smo primjetiti da stanovništvo Grada Goražda nije u dovoljnoj mjeri senzibilizirano i informisano po pitanju rodno zasnovanog nasilja. 

U prilog ovoj činjenici idu i rezultati  istraživanja koje je UŽ „SEKA“ Goražde sprovelo u mjesecu oktobru, 2022. godine, a koje je bilo namjenjeno  ženama i djevojkama koje žive na području Grada Goražda. Istraživanje je sprovedeno je iz oblasti rodno zasnovanog nasilja kod žena i djevojaka,  a u cilju dobijanja informacija o trenutnoj osviještenosti ispitanica iz pomenute oblasti. 

Statistički podaci ankete su pokazali da žene i mlade djevojke sa područja Grada Goradžda nemaju dovoljno adekvatnog  znanja iz oblasti rodno zasnovanog nasilja.  Tačnije, one znaju koje vrste nasilja postoje, ali ne prepoznaju različite obrazce ponašanja kao neku vrstu nasilja. Posebno se to odnosi na psihičko/emocionalno ali i ekonomsko nasilje.

Sve navedeno je rezultiralo time da su mnoge žene i mlade djevojke iskusile rodno zasnovano nasilje ili  da ga još uvijek proživljavaju, te je nasilje u svojim različitim oblicima prisutno i među mlađim kategorijama društva, posebno kod mladih djevojaka.

Od mjeseca maja do kraja jula, UŽ „SEKA“ Goražde je u okviru projekta „UdruŽENI za ravnopravnost – prevencija rodno zasnovanog nasilja“  realizovalo  je 6. edukativnih radionica pod nazivom „ZAJEDNO UČIMO I DJELUJEMO“, a teme koje su kroz radionice obuhvaćene su:

  • Vrste nasilja ( Koje ponašanje pripada kojoj vrsti nasilja)
  • Uvod o rodno zasnovanom nasilju
  • Mitovi i predrasude o nasilju nad ženama
  • Rod, spol
  • Moć i kontrola
  • Šta sve točak nasilja sadrži
  • Mehanizmi zaštite ( Uloga policije, pravosuđa, Centra za socijalni rad, zdravstvene ustanove, sigurne kuće u slučajevima nasilja u porodici, SOS broj).
  • Postupanje u slučajevima nasilja

„Meni su ovo prve radionice na ovakav način. Voljela bih kada bi mnogo djevojaka i žena prošlo ovakve radionice kao što smo mi. Da čuju sve ovo, budu spremne i za emotivne veze. Imam iskustvo nasilja i drago mi je da sam još jednom potvrdila kroz šta sam sve prošla. Radionice su me ohrabrile da pričam o svom iskustva, te da uvidim   da svaki  odnos može biti puno ljepši i zdraviji bez nasilja.”- učesnica Arijana 37.godina

Kroz realizaciju edukativnih radionica, 12. žena i mladih djevojaka sa područja Grada Goražda, uspješno povećalo  i unaprijedilo  nivo znanja o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja nad ženama i mladim djevojkama, te ujedno i prošle proces u kome su ojačale  svoje samopouzdanje, saznale nešto više o svojim ličnim pravima i kako ih zastupati.  Spoznale su koje su to rodne uloge   i njihov položaj u društvu u kojem žive.

Projekat „UdruŽENI za ravnopravnost – prevencija rodno zasnovanog nasilja“ se realizuje u okviru  Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u saradnji sa Gradom Goražde.


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *