Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

Uspješno realizovan III Modul edukacije za profesionalce i profesionalke iz institucija koji se bave prevencijom, adekvatnim reagovanjem i sprečavanjem nasilja u porodici.


🧑‍🏫Edukacija je bila namjenjena predstavnicima/predstavnicama institucija, koje se bave prevencijom, adekvatnim reagovanjem i sprečavanjem nasilja u porodici.

👥Ovaj modul okupio je stručnjake i stručnjakinje iz različitih sektora, uključujući socijalne radnike/radnice, psihologinje, policiju, predstavnika pravosuđa, koji su zajedničkom motivacijom i snagama radili na unapređenju svojih znanja i vještina u ovoj izuzetno važnoj oblasti.

🗣️U evaluaciji se moglo primjetiti da je od velikog značaja za učesnike i učesnice bio drugi dan edukacije jer se razgovaralo na teme profesionalnog stresa i pregorijevanja, koji su ključni za očuvanje mentalnog zdravlja i efikasnosti profesionalaca/ki.

💫Zahvaljujemo se svim učesnicima/ama na aktivnom učešću i posvećenosti, kao i našoj edukatorici Fatimi Bećirović koja je doprinijela uspjehu ovog modula.

III Modul je realizovan u okviru projekta ” Multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja za područje BPK-a, Goražde” kojeg finansira Ekumenska Inicijativa Žena – EWI Omiš uz podršku Fondacije filia.die frauenstiftung, Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke.

#CivilSocietyCooperation,

Auswärtiges Amt

Ekumenska Inicijativa Žena – EWI

filia.die frauenstiftung

#Edukacija#NasiljeUPorodici#ProfesionalniStres#Pregorijevanje


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *