UŽ SEKA GORAŽDE

Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

12.09.2007 – 12.09.2022

PETNAEST GODINA USPJEŠNOG RADA UŽ „SEKA“ GORAŽDE kroz temeljni projekat Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde

1997 -2022

Dvadeset pet godina od osnivanja Centra za terapiju, obrazovanje i rekreaciju žena i djece Kuća „SEKA“ Brač koja je preseljenjem projekta u BiH – Goražde POSTALA Kuća  „SEKA“ Goražde.

Posljednje vijesti

ŠTA RADIMO?

PROGRAM PSIHOTERAPIJSKIH USLUGA

RAD SA DJECOM I MLADIMA

PROGRAM OSNAŽIVANJA

EDUKACIJE /SEMINARI

Najnovije informacije i pozivi

  • Završen ciklus edukativnih radionica “Zajedno učimo i djelujemo!”

    Završen ciklus edukativnih radionica “Zajedno učimo i djelujemo!”

    Kroz dugogodišnje i  dosadašnje iskustvo u radu UZ „SEKA“, mogli smo primjetiti da stanovništvo Grada Goražda nije u dovoljnoj mjeri senzibilizirano i informisano po pitanju rodno zasnovanog nasilja.  U prilog ovoj činjenici idu i rezultati  istraživanja koje je UŽ „SEKA“ Goražde sprovelo u mjesecu oktobru, 2022. godine, a koje je bilo namjenjeno  ženama i djevojkama…

    Pročitaj više: Završen ciklus edukativnih radionica “Zajedno učimo i djelujemo!”