UŽ SEKA GORAŽDE

Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

12.09.2007 – 12.09.2022

PETNAEST GODINA USPJEŠNOG RADA UŽ „SEKA“ GORAŽDE kroz temeljni projekat Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde

1997 -2022

Dvadeset pet godina od osnivanja Centra za terapiju, obrazovanje i rekreaciju žena i djece Kuća „SEKA“ Brač koja je preseljenjem projekta u BiH – Goražde POSTALA Kuća  „SEKA“ Goražde.

Posljednje vijesti

ŠTA RADIMO?

PROGRAM PSIHOTERAPIJSKIH USLUGA

RAD SA DJECOM I MLADIMA

PROGRAM OSNAŽIVANJA

EDUKACIJE /SEMINARI

Najnovije informacije i pozivi

  • ODRŽANA OBUKA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I RADNICE U ORGANIZACIJI UŽ”SEKA” Goražde

    ODRŽANA OBUKA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I RADNICE U ORGANIZACIJI UŽ”SEKA” Goražde

    Realizacija projekta “Uloga pedijatara/rica i drugih zdravstvenih radnika/ca u prepoznavanju i pružanju podrške ženama žrtvama psihičkog nasilja” Na obuci su prisustvovali pedijatar i pedijatrijske medicinske sestre iz Doma zdravlja dr. Isak Samokovlija Goražde kao i pedijatrica i pedijatrijske medicinske sestre iz Kantonalne bolnice Goražde. Tema obuke je rodno-zasnovano nasilje sa akcentom na Psihičko nasilje, s…

    Pročitaj više: ODRŽANA OBUKA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE I RADNICE U ORGANIZACIJI UŽ”SEKA” Goražde