UŽ SEKA GORAŽDE

Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća “SEKA” Goražde

12.09.2007 – 12.09.2022

PETNAEST GODINA USPJEŠNOG RADA UŽ „SEKA“ GORAŽDE kroz temeljni projekat Centar za edukaciju, terapiju i demokratski razvoj Kuća „SEKA“ Goražde

1997 -2022

Dvadeset pet godina od osnivanja Centra za terapiju, obrazovanje i rekreaciju žena i djece Kuća „SEKA“ Brač koja je preseljenjem projekta u BiH – Goražde POSTALA Kuća  „SEKA“ Goražde.

Posljednje vijesti

ŠTA RADIMO?

PROGRAM PSIHOTERAPIJSKIH USLUGA

RAD SA DJECOM I MLADIMA

PROGRAM OSNAŽIVANJA

EDUKACIJE /SEMINARI

Najnovije informacije i pozivi

  • Psiho-edukativne radionice za žene u prostorijama UŽ”SEKA” Goražde

    Psiho-edukativne radionice za žene u prostorijama UŽ”SEKA” Goražde

    Od marta smo u Udruženju žena “SEKA” Goražde uspješno realizovali dvije od planiranih pet psiho-edukativnih radionica namjenjenih ženama. Učešćem na ovim radionicama žene će imati priliku da osvijeste i ojačaju svoje unutrašnje vrijednosti, izgrade samopouzdanje i samopoštovanje, razviju društvenu odgovornost, poboljšaju komunikacijske vještine i slično. Naše radionice nisu samo prilika za lični rast i razvoj,…

    Pročitaj više: Psiho-edukativne radionice za žene u prostorijama UŽ”SEKA” Goražde